Trường THCS B Vĩnh Phú Đông  được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 2000 - 2001 theo Quyết định số 141/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2000 cũa UBND huyện Phước Long về việc thành lập trường Trung Học cơ sở B Vĩnh Phú Đông;

Trường THCS B Vĩnh Phú Đông nằm ở phần sâu trong xã, có diện tích 3.510 m2, trong đó sân xi măng: 760m2, sân dất 540 m2, tổng diện tích các phòng học là 512m2, diện tích đất trên học sinh là: 12,6 m/hs, có hàng rào khép kín. Trường có 06 phòng học văn hóa, 01 thư viên, 01 Văn phòng điều là phòng cấp 4; Đa số học sinh của Trường là con nhà nghèo, vừa phải đi học vừa phải giúp cha mẹ kiếm tiền, công việc nhà đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em và củng chính thực trạng đó làm cho Trường có nguy cơ học sinh bỏ học, tỷ lệ bỏ học cao. Năm học 2016-2017 nhà trường có 27 thành viên, CBQL: 02, GV: 21, NV: 04, có đủ GV cho tất cả bộ môn. Có 01 Chi bộ gồm 09 đảng viên, trong đó có 02 đảng viên nữ. Nhà trường có 04 tổ Chuyên môn sinh hoạt đúng định kì có chất lượng. Mổi năm Nhà trường điều xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra giờ lên lớp, hồ sơ kiểm tra về Chuyên đề hồ sơ hoặc kiểm tra tiết dạy trên lớp. Tất cả giáo viên điều tham gia lớp tập huấn Chuyên môn hè hàng năm để đáp ứng yêu cầu về việc thực hiện đổi mới chương trình phổ thông.

Nhà trường có ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập đúng điều lệ, hoạt động tương đối đúng chức năng. Hội đồng Trường thành lập có  đầy đủ hồ sơ, tư vấn đắc lực cho Hiệu trưởng trong quyết định những vấn đề quan trong của Nhà trường.

Tổ chức Công đoàn Trường gồm 27 thành viên; ban chấp hành gồm 03 đồng chí. Công đoàn cơ sở Nhà trường hoạt động đúng chức năng, đúng điều lệ thật sự là tổ chức đại diện cho quyền lợi của CB, GV, NV thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên là đòn bẩy thúc đẩy chuyên môn của nhà trường. Trong nhiều năm liền công đoàn Trường được công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh

Đoàn thanh niện Cộng sản HCM hoạt động đúng điều lệ. Đoàn tổ chức được nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, đặc biệt  là phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo dức HCM ”.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ cũng được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Cùng với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất  lượng đội  ngũ nhà giáo  và  cán  bộ  quản lý giáo  dục” và các cuộc vận động của ngành, Nhà trường còn khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức, như: tự học, đi học nâng cao, dự các lớp tập huấn ngắn ngày, hoặc tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, dự giờ, sinh hoạt tổ chuyên môn,… Bên cạnh đó công việc của từng thành viên trong nhà trường đều được quy chế hóa bằng văn bản nhằm công khai để người có trách nhiệm giám sát đồng thời cũng tạo điều kiện để các thành viên hiểu biết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, qua đó, xây dựng một tập thể đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, nắm vững chuyên môn - nghiệp vụ và gắn bó với nghề.

          Về quản lý tài chính - tài sản, Nhà trường thực hiện theo các văn bản hiện hành của Nhà nước. Tất cả các nguồn tài chính, tài sản được quản lý, sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích, theo nguyên tắc công bằng, minh bạch và công khai trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hiện nay, trường THCS B Vĩnh Phú Đông  đã trở thành  một ngôi trường khá khang trang, sạch đẹp, mọi điều kiện phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; với quy mô trường lớp ổn định và chất lượng được nâng khá cao trong nhiều năm liền, vị thế của trường đang từng bước được khẳng định. Nhưng vẫn còn một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ít quan tâm đến việc học tập của con, do đó ảnh hưởng không ít đến chất lượng, chỉ tiêu chung của Nhà trường.